Utdanning: Ex. art reallinja (1968) Lærereksamen (1972) Norsk grunnfag (1973) Kroppsøving (1974) Div. kurs ved Institutt for journalistikk Yrkesbakgrunn (sjekk linkene): Lærer på barne- og ungdomstrinnet (9 år) Journalist/avd.bestyrer/red.sjef og redaktør i dagspressen (17 år), Arbeidets Rett og Hamar Arbeiderblad (Tynset-kontoret) Redaktør for årboka Villreinen (12 år), utgis av Villreinrådet i Norge Redaktør for bladet Hognareinen siden 2014, utgis av Forollhogna villreinutv. i samarbeid med Forollhogna nasjonalparkstyre og Forollhogna villreinnemnd. Bladet skiftet navn til “Forollhogna” i 2016 Prosjektleder/oppbygging og oppdateringsansvar for hognareinen.no Anvarlig for flytellingene av villrein i Forollhogna siden 2005 (vintertellinger) Prosjektleder og webredaktør for www.villrein.no (7 år), NVS/Villreinrådet. Delt oppdateringsansvar for villrein.no siden 2014 Frilans i JEGER hund & våpen (5 år), Se og Hør Forlaget Styreleder og daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag (3 år) Frilans journalist siden 2002 Publikasjoner (sjekk linkene): Tolga-Os Sparebank (1865-1990) 60-årsberetning DJJ (1989) sammen med flere Nørdalen-natur-kultur (1994) sammen med flere NØK 50 år (1994) Medforfatter og fotograf i boka “Forollhogna” (2005) Norges Nasjonalparker: Forollhogna, Skarvan og Roltdalen         (Gyldendal 2009), sammen med Jostein Sandvik og Erik Stabell 80-årsberetning for DJJ (2010) Årboka Villreinen, 12 utgaver (2005 - 2016) Hognareinen (2014) Forollhogna (2016) Medforfatter og fotograf i boka “Villreinen” (2016) Se også: Privat nettside med datobilder tilbake til 2001 (sammenlignbart år for år...)   Sterkt Fotointeressert Høsten 1974 brukte jeg min første lønning til å kjøpe fotoutstyr. Siden har det gått “slag i slag”. Interessen for foto og fotografering er meget stor. Det kommer deg som kunde til gode!   Om oss Made with Xara Arbeidets Rett 23. mars 2007 (last ned som pdf)