Velkommen! Sliter du med å nå fram med budskapet ditt? Fjellfolk Media hjelper deg med å skrive kort, forståelig og interessevekkende. I tillegg er vi gode på foto. Fjellfolk Media vet hva som skal til etter mange års arbeid i avis- og magasinredaksjoner. Teksten og bildene må gjøre inntrykk på dem du ønsker å nå. Dette kan vi hjelpe deg med. Ta kontakt for en uformell samtale. Fjellfolk Media jobber også med webpublisering. Vi bygger og drifter nettsider, og vi kan bistå kunder som ønsker hjelp. Her er noen av nettsidene som Fjellfolk Media har jobbet med: Forollhogna nasjonalparkstyre (levert i 2012), Dalsbygda Jaktlag SA (levert i desember 2014), Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre  (levert januar 2015) og Forollhogna villreinområde (levert i august 2015). Fjellfolk Media har bistått med nyhetsoppdateringer på felles nettside for Norsk Villreinsenter og Villreinrådet i Norge: www.villrein.no Ellers: Arne Nyaas, innehaver av firmaet, har siden 2005 vært redaktør for årboka Villreinen  (utgiver er Villreinrådet i Norge, totalt 13 årganger), og fra 2014 også redaktør for Hognareinen (utgiver er Forollhogna villreinutvalg, i samarbeid med Forollhogna villreinnemnd og Forollhogna nasjonalparkstyre). I 2016 skiftet publikasjonen navn til Forollhogna. Les mer om 2017-utgaven. Tjenester FOTO TEKST NETTSIDER DRIFT NYHETER FLYFOTOGRAFERING SKRIVEKURS  Org.nr.: 913 707 818 MVA Sandmoen 5 2552 DALSBYGDA Tlf.: 624 98161 Mob.: 95 15 12 44 Epost: arne@fjellfolk.no Made with Xara Dette er Fjellfolk Media AS Sist oppdatert: 17.03.2020  AS